pořádané občanským sdružením DEN (Praha)

ve spolupráci s přáteli z Křesťanských sborů, Církve Bratrské, Bratrské Jednoty Baptistů, Církve Adventistů Sedmého Dne a dalších jednotlivců.

Zvláštní poděkování patří všem vedoucím, pomocníkům, zdravotníkům, kuchařkám a kuchařům za jejich obětavou práci a pomoc. Děkujeme také všem dětem, které s námi jezdily a jezdí, protože jsou fajn. Děkujeme rodičům našich dětí za důvěru, kterou nám už tolik let prokazují.